Turistika

† Jaroslav Srba, mistr sportu,

aktualizace a doplňky Leopold Kukačka

 

Vrchol Milešovky vždy lákal turisty a milovníky přírody a dalekých rozhledů. Ve druhé polovině 19. století se změnil životní styl zejména obyvatel měst a součástí jejich života se staly i výlety do okolí jejich bydliště a cesty za poznáním. Obce a  různé organizace chtěly těžit z tohoto zájmu o přírodu a snažily se přilákat co nejvíce návštěvníků. Vzrůstající zájem obyvatel o turistiku mj. vycházel z činorodé práce okrašlovacích spolků a hlavně turistických sdružení a spolků. O rozvoj turistiky v okolí Milešovky  se nejvíce zasloužil Horský spolek v Teplicích (Gebirgsverein Teplitz), založený v roce 1885.

Náplní turistických a horských spolků se postupně stala i stavba rozhleden, která byla v mnohých případech povýšena na věc prestiže, ať už lokální nebo spolkové. Ve druhé polovině 19. století a začátkem 20 století, kdy se místní okrašlovací, turistické a horské spolky doslova předháněly v budování rozhleden, vznikly v regionu např. rozhledny: Komáří Vížka (1857), Děčínský Sněžník (1864), Klínovec (1884), Hněvín (1889), Hora Svaté Kateřiny (1902). V tomto proudu rozvoje turistiky vznikla i vyhlídková věž na Milešovce. Abychom nesnížili sílu slova, uvedeme  citaci jak v roce 1892 v knize „Čechy - Středohoří“ popisuje výstup na horu Milešovku a dojmy z rozhledu F. A. Borovský.

     „Na Milešovku vede několik cest, z nichž ona od Bílky snad jest nejpohodlnější. Skutečně rozkošná jest však vyhlídka ze vzdušné této výše zvláště za jasných dnů podzimních. Péru našemu nelze vystihnout krás, v něž stápí se udivený zrak, a jak nicotným jeví se odtud veškeré dílo rukou lidských vedle velebné všemocnosti přírody! Nechceme jmenovati vrch po vrchu, všecka města a osady, jež vidíme odtud rozsety mezi žírnými rolemi, svěžími lukami a bujnými lesy, při stříbrných pruzích řek a potoků – vybízíme jen každého: jdi a viz! K východu i západu kupí se lesnaté chlumy až do modravé dálky, kde šedým cimbuřím obzor lemují. Blíže v úvalech zelenají se šťavnaté lučiny, jichž zeleň v dále s temnem lesů v jedno splývá. K severu letí zrak přes nižší lesnaté hřbety a přes kraj rolemi zbrázděný, sotva jen tuše hluboké, skryté údolí Běly, na Doubravskou Horu nad Teplicí – přes  hnědouhelnou pláň až v šedou dáli ku příkré Rudohorské hradbě. Na jih kolem úpatí hory rozkládá se téměř jediný ovocný sad, zabíhá do údolí mezi skalnaté, ostré, tu i tam zříceninami věnčené chlumy, obestírá jejich boky, a v něm bělají se bezčetné osady, probleskují stříbrné nitky potoků a zrcadla rybníků. Tam náhle černý mohutný Lovoš a ostrý skalnatý Košťálov co přízraky z houštiny zahrad a hájů se vypínají, jihovýchodně pak u Litoměřic stříbrný pás Labe, dalekým obepínaje obloukem žírnou nížinu, ztrácí se v temném  lůně hor. Hlouběji k jihu těká oko kolem dvouvěžatého Házmburku, a sune se přes zelený úval Oharky po slunné, zvolna se zvedající pláni Podřipské, by spočinulo na zvonovitém posvátném Řípu, za nímž z par noří se věže Hradčanské a mlhavé obrysy Brdských hor“ . Konec citace.

U mnohého čtenáře možná vyvolá příjemný pocit z pozvánky na turistický výlet na Milešovku na pohlednici z roku 1899 

    

Z novodobé historie uveďme dvě akce.Turisté z Teplic uspořádali několik ročníků výstupu na Milešovku s cílem spatřit východ Slunce. Tyto akce však v šedesátých letech zanikly. V současné době pořádají hromadné organizované výstupy a noční pochody Milešovským středohořím turisté z Teplic, z Lovosic i odjinud. Univerzita J. E. Purkyně z Ústí nad Labem pořádá začátkem listopadu turistický pochod na Milešovku ke Dni studentstva. Tato akce s dlouhou tradicí stále trvá.

 

Turistické trasy pěší

 

Okolí Milešovky je protkáno hustou sítí značených cest ( viz příslušné www stránky) K nejzajímavějším trasám řadíme následující podle směru hodinového ciferníku vůči Milešovce

(  aktualizace k roku 2009) :

1.Teplice – Třebívlice

 

Charakteristika:

Červeně značená dálková trasa z Podkrušnohorské pánve Milešovským středohořím na jeho jižní okraj. Krajinově různorodá trasa s vysoce atraktivním přírodním prostředím. Četná stoupání a klesání.

Turistické cíle:
Milešovka -  nejvyšší hora Českého středohoří, rozhled, meteorologická observatoř, národní přírodní rezervace.  Březina  - vrchol Pařez, hodnotné přírodní prostředí, rašeliniště přírodní rezervace. Hradišťanská louka - přírodní rezervace, keltské opidum. Kuzov -  přírodní památka. Třebívlice – expozice a pamětní síň Ulriky von Lewetzov.

Turistické služby:
Teplice – stravování, ubytování, servis všeho druhu, ČD,BUS..
Hradiště ubytování, stravování , Bžany stravování, Lukov občerstvení, Dřevce turistický komplex, Třebívlice ubytování, stravování, rybolov, koupaliště, BUS, České dráhy.

Trasování:
Teplice Hlavní nádraží 0 km – Pytlíkov, Lbín 6 km – Bžany 3 km – Černčice rozcestí zn.cest. 5,5 km  Odbočka na Milešovku(837 mnm) po  modré 2 km - Pod Březinou 1,5 km Odbočka na Březinu pod vrchol Pařez (736 mnm) po modré  2,5 km - Březina rašeliniště přírodní rezervace 2,5 km  – Lukov 2,5 km – Štěpánov 1 km – odbočka červené zn 5km Odbočka .na vrchol Hradišťany (752 mnm) přírodní rezervace Hradišťanská    louka 0,8 km po červené, - Dřevce 3,5 km – Leská 3 km, Odbočka Kuzov, přírodní památka po žluté 2 km, – Třebívlice 3 km
Celá trasa  bez odboček 36,5 km. Pro cykloturistiku viz trasa Přemysla Oráče.

2. Stadice - Ústí nad Labem (odb. Milešovka)


Charakteristika:

Zeleně značená velmi různorodá trasa překonává horský předěl mezi údolím  Bíliny a údolím Labe. Vychází od národní kulturní památky Královské pole u Stadic, sestoupí do obce Dolní Zálezly, pokračuje v úbočí údolí Labe do Ústí nad Labem. Na vrcholu stoupání se kříží  s dálkovou, červeně značenou trasou  Ústí nad Labem – Milešovka - Třebenice (dále pod číslem 3). Převýšení 600 m.

Turistické cíle:
Stadice - NKP Královské pole, Dubice – rozhled, kostelík sv.Barbory, Mlynářův kámen – rozhled,  Dolní Zálezly – historická žel. stanice,  Panenská skála a pohádkový les.  Vaňov  - Vrkoč  národní přírodní památka, vyhlídka a vodopád,  Větruše – vyhlídka, Ústí nad Labem – viz tamtéž (odklik)

Turistické služby:

2km Řehlovice – stravování,ČD, Stadice – občerstvení, Dubice – ubytování, stravování, D. Zálezly – ubytování, stravování, ČD, MHD, Ústí n.L.Vaňov -  ubytování, stravování, MHD, Ústí nad Labem -  servis všeho druhu


Trasování: Královské pole 0 km – rozc.Pod Homolkou 4 km (červená zn. Č.3) – rozc. Pod kameny 0,8km – Dubice, Dubičky 2,5km – odb. na vyhlídku Mlynářův kámen 0,5km, -  Dolní Zálezly 2,5 km – Pod Pananenskou skálou 3km – Vaňov rest.U Lípy 1,5 km – Vrkoč vyhlídka 2km – rozc. (žlutá zn. Střekov – Podleším – Dubice – Libochovice) 0,5 km, - Větruše 3 km – Ústí n.L. centrum 1,5 km
Celá trasa  20 km. Pro cykloturistiku pouze v úseku D.Zálezly – Vaňov (část cyklotrasy  „Vrchařská próba“, viz tamtéž)

3. Ústí nad Labem – Milešovka –- Libochovice


Charakteristika:

Červeně značená dálková trasa, oblíbená, vedená různorodým terénem přes centrální část Milešovského středohoří do údolní nivy řeky Ohře. Četné přírodní krásy a kulturní pamětihodnosti, možnosti kombinací s křižujícími trasami..

Turistické cíle:
Větruše – vyhlídka, Bílka – kaplička sv.Václava, Cesta přátelství (skulptury), Milešovka – vynikající rozhled, meteorologická observatoř, informační pavilon, Milešov – zámecký park, kostelík s hroby Kaplířů, zřícenina hradu Ostrý, jelení farma, Lipská hora – přírodní rezervace, Děkovka – odbočka na Hrádek, Vlastislav – zámek a zřícenina Skalka, kulturní akce, Třebenice  - muzeum českého granátu, Starý hřbitov, zřícenina Košťál,  Házmburk – zřícenina, rozhled, Libochovice – státní zámek, zámecký park, kulturní akce

Turistické služby:

Větruše – stravování, ubytování, Habrovany – občerstvení, Žim – ČD, Bílka – stravování 1 km Bořislav, - Milešovka – rozhledna, informace, stravování o víkendech, Milešov -  stravování, koupání, veřejné tábořiště,  Kocourov – stravování, ubytování, půjčovna kol,  Lhota – občerstvení, koupání a veřejné tábořiště 1km Mrsklesy,  Vlastislav – občerstvení, Teplá – penzion, stravování, Třebenice – stravování, ubytování, koupání, informace, ČD, Házmburk – občerstvení v sezóně, Libochovice – stravování, ubytování, koupání, informace, ČD.

Trasování:

Ústí nad Labem hl.nádraží 0km – Větruše restaurace 1,5 km – Písečný vrch, křižovatka m. značky (Trmice – D.Zálezly) 4km – Habrovany 5km – Žim 2 km – Bílka 4 km – Milešovka rozcestí pod vrcholem 2km (na vrchol po modré 0,5 km) – Milešov 2,5 km – rozcestí pod Ostrým (na zříceninu po modré 1 km) 2 km  - Medvědice 2 km – Lhota 2,5 km – rozcestí pod Hrádkem (na zříceninu po modré 0,5 km) 3 km – Vlastislav  3km – Teplá 1 km – Třebenice 2 km – Sedlec 4,5 km, Házmburk rozcestí (odb. na hrad po červené 0,5 km) 1,5 km – Libochovice 4,5 km. (Z Házmburku možno sejít neznačenou cestou do Slatiny – chráněná  kulturní památka česká okrouhlice a dále do Libochovic 4,5 km).
Celá trasa  47 km. Pro cyklistiku technicky mimořádně obtížný úsek Bílka – Milešov se nedoporučuje, ostatní trasa je na horských a trekových kolech sjízdná.

4.Litochovice – Oparenské údolí – Velemín – Milešovka.


Charakteristika:

Zeleně a z Oparenského údolí modře značená různorodá a krajinově skvělá trasa s převýšením 600m  Možnosti kombinací s křižujícími trasami.

Turistické cíle:
Porta Bohemica (Brána Čech) – vyhledávaný krajinný útvar, Oparenské údolí – turisticky vyhledávaný krajinný fenomén, Oparno – hradní zřícenina, Milešovka – vynikající rozhled, meteorologická observatoř, informační pavilon.

Turistické služby:
Litochovice - stravování, ČD, BUS,  Malé Žernoseky - turistický komplex, ČD, BUS, Oparenské údolí – stravování, Oparno obec  - stravování, ubytování, Chotiměř -  stravování, ČD, Velemín – stravování, BUS, Milešovka - rozhledna, informace, stravování o víkendech.

Trasování:
Libochovice 0 km – Malé Žernoseky 3,5 km, Oparenské údolí, odbočka Lovoš, zelená značka ( 2,5 km, stravování ubytování) 2 km, začátek modré (Modrá odbočka na zříceninu Oparno 0,5 k, možno pokračovat po zelené značce do Chotiměře a do Velemína 2 km) – Velemín 2 km – Milešovka 5,5 km.
Celá trasa  16 km. Úsek M.Žernoseky  - Velemín je součástí cyklotrasy č.25, ostatní úseky  značené trasy nejsou pro cykloturistiku vhodné.


Ostatní pěší trasy v okolí Milešovky
5. Bedřichův Světec- Louny - Lužice ( přírodní památka Lužické šípáky) – Měrunice – Kozí hřbety


Modře značená trasa spojující lounskou oblast Českého středohoří s lesnatým komplexem  Hradišťan. Vede vesměs zemědělskou krajinou s pěknými pohledy na okolní kopce.
Celé 13 km. Vhodná pro horská a treková kola.

6. Teplice – Kladruby – Ohníč – Kostomlaty pod Milešovkou (zřícenina hradu Kostomlaty 2 km, koupání) – Štěpánov.

Žlutě značená trasa z Teplic na okraj lesního komplexu Březiny. Různorodý terén, menší převýšení.
Celá trasa 18 km. Vhodná pro horská a treková kola.

 

7.Žalany – Lelov – Nad Lelovem

Žlutě značená spojka od železniční stanice Žalany na červeně značenou trasu č.1,  2 km

8. Bořislav žel.st. – Bílka (Cesta přátelství).

Žlutě značená spojka od železniční stanice na červeně značenou trasu č.3 na Milešovku. 2km.

9.Radejčín žel.st. – Kletečná obec (Kudlichův pomník, vrchol Kletečné 1,5 km) – Paškapole – Bílka – Černice – Kostomlaty p. Milešovkou (zřícenina hradu Kostomlaty, zámek nepřístupný.)


Zeleně značená trasa různorodým terénem. Zpravidla jsou využívány její úseky v kombinaci s jinými trasami s nimiž se křižuje. 16 km. Vhodná pro horská a treková kola

10. Paškapole – rozcestí s modrou pod Milešovkou.


Žlutě značená spojka zkracující cestu na Milešovku od Paškapole. 2,5 km

11. Ústí n.L. Střekov nádraží – Nad Vrkočem – Podlesím – Moravany – Dubičky – Radejčín žel. stanice – Dobkovičky – Litochovice ČD


Žlutě  značená trasa různorodým terénem. Zpravidla jsou využívány její úseky v kombinaci s jinými trasami s nimiž se křižuje. Z trasy několik odboček na krásné vyhlídky:  11.1. Vrkoč po zel. značce 0,5 km. 11.2. Kaňovské skály (Milenci) 0,3 km, 11.3. Skalky nad Moravany 0,3 km, 11.4. Dubičky od kostelíka sv.Barbory – 11.5. Doerelova vyhlídka 1 km
Celá trasa 20 km. Pro cykloturistiku  není vhodná.

12. Ústí n. Labem Vaňov – Panenská skála – pod Vaňovským vrchem (rozc. žl.zn. č. 11)

Modře značený strmý výstup z údolí Labe složitým a romantickým terénem. 3 km. Pro cykloturistiku zcela nevhodné!

13.Lovosice – Lovoš – Oparno

Zeleně značená oblíbená trasa výstupu na Lovoš. 7 km
Úsek Lovosice – Lovoš pro cykloturistiku nevhodný.

14.Lovosice – Režný Újezd (Borečský vrch 2 km) – zřícenina hradu Ostrý – rozc.č.zn č.3

Modře značená trasa různorodým terénem, přístup z Lovosic do centra Milešovského středohoří. 10 km.
Pro cykloturistiku málo vhodné.

15. (Lovosice) – Vchynice – Třebenice


Zeleně značená odbočka z předchozí trasy č. 15 lesnatým komplexem Jezerky s odbočkou na zříceninu hradu Košťálov. Oblíbená trasa. Pro cykloturistiku používáno, za vlhka silně rozblácené.

16.Třebívlice – Hrádek - – rozc.č.zn č.1


Modře značená oblíbená spojka lesnatým terénem  do jižních oblastí Milešovského středohoří.6 km. Pro cykloturistiku nevhodné.Mapa stránek  |  Inzerce

© 2010 Milešovka.cz  |