Cykloturistika

Leopold Kukačka

Mnoho radostí si způsobují  ti, kteří poznávají České středohoří na bicyklech. Kraj je protkán málo používanými silničkami, účelovými cestami, kraj je štědrý na výhledy, stoupání a sjezdy, žádná trasa není nudná.

 

Cyklostezka č.2 je dálkovou evropskou cyklostezkou Vídeň – Budapešť – Praha -  Berlín a její úsek sledující pravý břeh Labe  je doposud jedinou dálkovou speciálně vybudovanou cyklostezkou v Českém středohoří. Pokud považujeme řeku Labe za rozhraní mezi Milešovským středohořím a Verneřickým středohořím, potom už vede cyklostezka č.2 středohořím Verneřickým.

Značené cyklotrasy v Milešovském středohoří:

3091 Ústí nad Labem Vaňov (na doznačení úseku rondel pod Větruší – Vaňov se čeká) – Dolní zálezly – Moravany – Dubice -  Radejčín žel. stanice.

   Mnohotvárná trasa s krásnými rozhledy, z části po účelových komunikacích a po silnicích s malým motorovým provozem. Náročné stoupání v  úseku Dolní Zálezly – Moravany zhodnotí sportovní výkon..

3090 Pojmenovaná jako „Vrchařská próba“

Z předchozí trasy odbočuje na návsi v Dolních Zálezlech, své jméno si zaslouží hned zpočátku náročným stoupáním do Chvalova  a přes Podlešín a Hostovice svede cyklistu do Ústí nad Labem na rondel pod Větruši.  Trasu lze samozřejmě absolvovat i obráceně, stoupání je méně drastické. V obou směrech jde o krásnou časově méně náročnou kondiční vyjížďku. 10 km

3092 krátká spojka, resp. varianta, mezi trasami 3090 . 4,5 km.

 

3009 Významná cyklotrasa propojující hřeben východních Krušných hor s Milešovským středohořím (součást projektu mikroregionu Milada „Turistický koridor východní Krušné hory – České středohoří).

  Z krušnohorské hřebenové cyklotrasy  č.23 odbočuje 3009 v úseku mezi Adolfovem a Habarticemi, sjíždí lesáckou silničkou do Krupky – Bohosudova, odtud přes Přestanov a Strádov  do Chlumce. (Úsek mezi Krupkou a Chlumcem prochází  historickým územím napoleonské bitvy s četnými pomníky a nabízí se zde zajímavé odbočení územím bitvy do Žandova, případně Nakléřova). Vyznačení naučné  cyklostezky bojištěm je v projektu). Trasa pokračuje do Chabařovic, za nimi vstupuje do cykloarálu Milada, (viz dále), sjede do údolní nivy řeky Bíliny ( křižovatka s trasou 3071 nabízí možnost variant) a odtud  stoupá již do kopců Milešovského středohoří přes obec Žim a její značení končí u železniční stanice Radejčín. Celá základní trasa je dlouhá 28 km a lze  na ní navázat mnoho zajímavých variant.

 

3009A ( 7 km) a 3009B ( 6 km) Cykloareál  Milada.

Z cyklotrasy 3009 jsou vyznačeny dva krajinově a  historicky zajímavé okruhy rekultivovaným územím vnější výsypky bývalého velkolomu Chabařovice. ( V projektu je vyznačení spojky z cykloareálu od Suché do Teplic přes Drahkov).

3071 Velmi pěkná a příjemná trasa údolím Bíliny z Trmic do Teplic. 

Umožňuje kombinovat  několik dalších tras a připravit mnoho cykloturistických radostí. 18 km od rondelu pod Větruší. Část trasy  z Ústí n.L. do Trmic  není vyznačena.

25 Úsek proponované dálkové cyklotrasy MoDo (Most – Doksy)

Zatím torzo dálkové cyklotrasy třídy II, vyznačené v úseku M.Žernoseky – Most. V regionu je považována za základní trasu na niž navazují lokální trasy okruhové, která je vyznačena pouze v úseku Malé Žernoseky – Most (stav r.2008). Mnohotvárná cyklotrasa s četnými přírodními a kulturními pozoruhodnostmi jižními terény Milešovského středohoří. Začíná u přívozu přes Labe v Malých Žernosekách, (na druhém břehu Labe cyklostezka č.2 s navazujícími trasami Verneřickým středohořím, 3058, 3057). Úvodní část trasy vede Oparenským údolím do obce Oparno, dále vede přes Režný  Újezd, Boreč,(Borečský vrch – národní přírodní památka 1 km z trasy),  (zřícenina Košťál a  přírodní památka Košťálov  0,5 km z trasy,) a Sutom do Vlastislavi, (Zámek a zřícenina Skalka, město Třebenice 3 km z trasy), Mrsklesy (koupaliště a veřejné tábořiště), Měrunice, Lužice, Obrnice, Most – Chánov.

Úsek Malé Žernoseky  - Most cca 50 km, trasa  vede dále do Litvínova a na hřeben Krušných hor kde končí  na hřebenové trase č.23 v Mikulově.

 

Náměty několika krásných cyklovýletů kombinací značených tras.Cyklotrasa Přemysla Oráče .

     Trasa je okružní, lze ji tedy prakticky začít kdekoliv. Tepličtí mohou začít v Nových Úpořinách, Lovosičtí třeba ve Velemíně. Popis začíná (a končí) před zámkem v Trmicích, tedy vhodný  začátek pro Ústecké.
Trmický zámek stojí za návštěvu, je zde expozice modelových železnic a expozice historie hornictví v podkrušnohorské pánvi. Od mapového stojanu sledujeme značení trasy č. 3071, které nás zavede do ulice Na Rovném. Po 1,5 km za objektem měnírny stojí za to učinit krátkou exkurzi vlevo přes železniční přejezd pod těleso dálnice  - kontrast dvou epoch, dvou architektonických děl barokní kapličky pod tělesem dálnice je  silný dojem podněcující k všelikým úvahám…
   
Dále nás vede účelová silnička proplétající se pod tělesem dálnice podél levého břehu Bíliny ke Královskému prameni a do  Stadic. Zde možnost odbočky přes most na Královské pole s pomníkem  Přemysla Oráče (NKP).Naše trasa nepřekročí most a sleduje za Stadicemi polní cestou stále levý břeh řeky, pak vystoupá na silnici nad přemostěním dálnice. Zde křižovatka značených cyklotras:Trasa č. 3009 přicházející od železniční stanice Radejčín vede odsud přes Cykloareál Milada na hřeben Krušných hor. Naše trasa stále pokračuje po značení č. 3071. Přejedeme most nad dálnicí a bezprostředně pod ním odbočíme vpravo na cestu, která nás po cca 300 metrech svede zpět na břeh Bíliny k baroknímu mostku, (na druhém břehu Brozánky, restaurace).
    Stále podél levého břehu řeky dojedeme na okraj Malhostic a po hrázi mezi malhostickým rybníkem a Bílinou  přijedeme  do Rtyně (restaurace). Ve Rtyni pokračujeme podél kostela,  obecního úřadu a školy na úzkou účelovou asfaltovou silničku stále kopírující řeku. Ta nás dovede na okraj Sezemic a dál do Velvět (restaurace Panský dvůr) na hlavnější silnici a po ní do osady Kozlíky.
   Zde opouštíme značení č. 3071, odsud dále nás vede značení  č. 231A. Odbočíme doleva do Nových Úpořin (MHD Teplice), překročíme železnici i řeku na její pravý břeh. Zanedlouho se silnice a s ní naše trasa rozloučí s řekou. Končí rovinatá pohodovka údolní nivou, ráz krajiny se mění  a začíná to být tvrdší: 13 km dlouhé stoupání. Projíždíme Hradiště (restaurace) (20 km). Zde na křižovatce končí č. 231A a pokračujeme po č. 231 do  Bžan,  (restaurace), na okraj Mošnova, a přes Bukovice vjedeme na silnici Žalany – Kostomlaty. Nekončícím stoupáním vyjedeme na křižovatku silnic nad Kostomlaty. Zde můžeme uskutečnit zajímavou variantu: sjet po silnici (zelená značka) do Kostomlat (restaurace, nepřístupný zámek, koupání u kostomlatských rybníků) a z nich po modré značce vyjet na romantickou zříceninu hradu Kostomlaty, odtud po modré značce se napojíme na původní trasu. Z křižovatky stále stoupáme silnicí serpentinou do kopce. Když konečně vyšlápnete na rovinku, neradujte se, hned na vrcholu stoupání odbočuje doprava lesácká asfaltová silnička znovu strmě do kopce.    
    (Pro jezdce na silničních kolech odtud přejezd přes Březinu nedoporučujeme, zejména za vlhka. Po hlavní  silnici, již s kopce, lze pokračovat do Milešova a zde se napojit na dále popisovanou původní trasu).
   Ještě dva kilometry stoupání nás čekají než vyjedeme na vrcholové plato rozsáhlého lesního komplexu Březina k Vojenskému rybníku. Zde se nacházíme uprostřed skvělého lesního areálu, díky mnohaleté nepřístupnosti pro civily je zde zachovaná příroda, les téměř pralesního charakteru. Mimo jiné je zde také  maloplošné chráněné území jediného rašeliniště v Českém středohoří.
   Trochu pozor na orientaci: v aleji jírovců končí asfaltka a  z plata se rozbíhá několik cest. Ta naše u trosek bývalého psince téměř pravoúhle zahne doprava a dovede nás na křižovatku lesních cest kde narazíme na modrou turistickou značku.(kóta 694, 30 km)
   Odsud opět můžeme uskutečnit malou odbočku. Odbočíme-li na rozcestí doprava asi po šesti stech metrech vystoupáme trochu divočinou na Pařez (736 m), nejvyšší vrchol komplexu Březiny a také naší trasy, bohužel zde není valný výhled. Vrátíme se zpět na křižovatku cest.
   Z křižovatky cest  pokračujeme již stále s kopce, panelovou cestou serpentinami, panely však brzy končí a pokračuje jen široká lesní cesta, za sucha je  bez problémů. Cesta dolů lesem nás vyvede nad Lukovem na místní silnici Hrobčice – Milešov.
   Opustíme zde značení  č. 231 a dáme se vlevo po neznačené asfaltové, ale značně rozbité ( r. 2007) silnicí sjedeme lesem do Milešova. Zde restaurace 2 x, veřejné tábořiště, možnost koupání. V Milešově významný zámek přístupný pouze do nádvoří a do neudržovaného, ale  cizokrajnými stromy pozoruhodného zámeckého parku. Cenným  objektem  je v Milešově kostelík s architektonicky cenným renesančním portálem. V kostelíku jsou náhrobní desky některých členů významného rodu Kaplířů ze Sulevic. Z Milešova je možno uskutečnit výstup na Milešovku – nejvyšší horu Českého středohoří (na kole sjízdné jen z malé části) a také výstup na zříceninu hradu Ostrý – je odsud nádherný výhled na Milešovku, starý háj v okolí hradu je velice cenným porostem.
    Z Milešova sjedeme po dobré silnici do Velemína (40 km, 2 x restaurace) Z Velemína pojedeme po silnici znovu do kopce přes Bílý Újezd a Hrušovku na vrchol stoupání do sedla pod osadou Kletečná, (nad ní stejnojmenná hora) V sedle u křižovatky s odbočkou do Kletečné mineme Kudlichův pomník. (Hans Kudlich nar. r.1823 v Úvalně ve Slezku. Jako nejmladší poslanec ústavodárného říšského sněmu podal Kudlich 24. července 1848 návrh na zrušení poddanských vztahů včetně všech z toho vyplývajících povinností jako roboty a desátků. Návrh zákona byl v lehce pozměněné podobě 31. srpna, respektive 1. září, přijat a 7. září vstoupil v platnost.)
    Cca 400 m pod křižovatkou odbočuje ze silnice doprava polní, později lesní cesta. Po ní lze asi po 1 km dojet na horní  hranu lomu Dobkovičky odkud je nádherný výhled do údolí Labe, na Litoměřicko, za dva kilometry zajížďky krásný  výhled stojí, jen pozor: nevstupovat na samou hranu lomové stěny!)
   Příjemné 4 km klesání po opravené, málo frekventované silnici nás přivede k železniční stanici Radejčín (výchozí místo turistických pěších tras a cyklotras č. 3091 a 3009) a značenou trasou č. 3091 do Dubic (restaurace).
     Neodpustíme si  krátkou zajížďku do Dubiček ke kostelíku sv.Barbory, dalšímu místu vyhlášeného rozhledu (restaurace).
    Za Dubicemi, odsud trasa č. 3092, nás čeká poslední stoupání přes obec Stebno (restaurace, 50 km) a Milbohov. Nad Milbohovem dokončíme poslední stoupání trasy a již nás čeká jen příjemný 4 km dlouhý sjezd do Trmic (56 km)
 Případně můžeme změnit trasu sjezdem přes Hostovice do Ústí nad Labem (57 km) a nebo, což je zajímavější, odbočíme nad Hostovicemi spolu s červeně značenou pěší turistickou trasou ze silnice a sjedeme do Ústí přes Soudný vrch a Větruši

Cykloareál Milada.

Zbytková jáma velkolomu Chabařovice a jeho vnější výsypky jsou postupně rekultivovány. Napouštěním vodou se mění zbytková jáma v jezero, vnější výsypky byly rekultivovány lesnicky a zemědělsky a z celého území vznikne kvalitní rekreační zázemí měst Ústí nad Labem a Teplic. V místech vnějších výsypek již vznikla plnohodnotná krajina, zvlášť pěkné jsou odsud daleké rozhledy na České středohoří, východní Krušné hory a do podkrušnohorské pánve. Podstatná část rekultivovaného území byla na podzim r. 2006 otevřena pro  veřejnost pod názvem Cykloareál Milada. Přes území je vedena cyklotrasa č. 3009 (hřeben Krušných hor – žel. st. Radejčín) a z cyklotrasy byly vyznačeny dva cyklistické okruhy 3009A a 3009 B. Vznikl tak rozsáhlý areál umožňující uskutečnit řadu zajímavých okruhů. Předpokládá se postupné další doplňování areálu sportovišti a rekreačními zařízeními.
Cykloareál je dostupný z Trmic značenou trasou 3071, která se na dálničním mostě pod osadou Habří kříží se značenou trasou č.3009, která směrem k severu vede do cykloareálu. Z Chabařovic je cykloareál přístupný po této trase č.3009 směrem k jihu. Z Teplic je nejpříhodnější příjezd od Panorámy přes Drahkov a Suché, připravuje se vyznačení této trasy pod č. 3071 A.
Občerstvení poskytují hostinská zařízení v Drahkově (Corrado Sprint, připravuje se také ubytování), v Roudníkách a v Chabařovicích.

  Kdyby měl Napoleon cyklistickou jednotku

 nemusel jeho generál Vandamm prohrát bitvu u Přestanova a Chlumce!
Krajinnou památkovou zónou napoleonské bitvy je plánována cyklistická naučná stezka, není však problém projet celé území s mnoha upoutávkami a pomníky bitvy i bez značení.. Celá situace je velmi dobře znázorněna na  zákresu který poskytla firma SOS ART – Vlastimil Šafránek. Na většině zastavení jsou informační bilbordy, cestou je možnost  se příjemně vykoupat u Chlumeckých rybníků a na opránu u zastavení č.12, restaurace jsou v Unčíně, Chlumci, Na staré poště u Pruského pomníku, v Telnici, Nakléřově..

 

Mapa cykloareál Bojiště

Cykloareál Přestanov

 Je součástí turistické koncepce „ Turistický koridor České středohoří – východní Krušné hory“ mikroregionu Milada , oficiálně však ještě ustaven není, přesto však předpokládaný prostor  cykloareálu poskytuje mnoho příležitostí ke krásným polodenním projížďkám v lesích jižních svahů Krušných hor, které jsou protkány účelovými lesáckými silničkami, z větší části s asfaltovým povrchem a pokud zrovna neslouží ke svážení dřeva jsou prakticky bez provozu. Jedná se o rozsáhlý prostor vymezený zhruba na západě  údolím Poštovky (modrá turistická značka  Bohosudov – Komáří  hůrka) a na východě rovněž modře značenou trasou  Varvažov – Liboňov -  Adolfov. Výhodně lze do centrální části areálu vstoupit po zeleně značené trase Chlumec  - Habartice
 

Cyklotrasa Srdce Českého středohoří.

Stručný itinerář okružní trasy v jižních prostorách Milešovské oblasti Českého středohoříMapa stránek  |  Inzerce

© 2010 Milešovka.cz  |